Ervaring

Ik kijk terug op een ruime ervaring in copywriting, redactie en communicatie, heb een passie voor klare taal en heb de nieuwe media in de vingers.

Uw schrijfster

Antwerpen – 2016 tot nu

 • Schrijven persberichten en perscontacten leggen
 • Schrijven webteksten
 • Schrijven artikels en interviews
 • Schrijven blogartikels
 • Schrijven whitepaper
 • Schrijven folders
 • Herschrijven tenders en tenderbibliotheek
 • Herschrijven folderteksten
 • Redactie tijdschrift
 • Redactie boeken
 • Redactie nieuwsbrieven
 • Redactie persberichten
 • Corrigeren thesissen

Uitgever – Garant uitgevers

Antwerpen – 2014 – 2016

 • Acquisitie en beoordelen studieboeken, wetenschappelijke en informatieve boeken
 • Coördineren uitgeefprojecten van manuscript tot promotie
 • Organiseren peer reviews voor wetenschappelijke boeken
 • Begeleiden redactieraden tijdschriften
 • Jurylid Vlaamse scriptieprijs 2014

Communicatieverantwoordelijke – SERV

Brussel – 2000 – 2012

 • Interne en externe communicatiestrategie: audit, ontwikkelen en bewaken
 • Persbeleid: persconferenties, persberichten schrijven, perscontacten leggen, pers monitoren
 • Publicatiebeleid: redactieraad leiden, teksten schrijven en redigeren, interviews afnemen, opmaak beoordelen, foto’s zoeken, deadline bewaken
 • Website: aanbesteden, beheren, webteksten schrijven, optimaliseren SEO, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid, webstatistieken monitoren
 • E-nieuwsbrieven: teksten schrijven, redigeren en opmaken, monitoren
 • Huisstijl: aanbesteden en bewaken, opmaken sjablonen en stijlboek
 • Evenementen: locatie zoeken, draaiboek maken, moderator zoeken, coördineren de dag zelf

Adjunct van de directeur communicatiedienst – OVAM

Mechelen – 1995 – 2000

 • Leiding geven dienst communicatie
 • Opmaken communicatiestrategie en jaarlijks communicatieplan, beheer communicatiebudget
 • Aanbesteden, organiseren en evalueren sensibiliseringscampagnes, schoolcampagnes en educatieve projecten
 • Adviseren en ondersteunen sensibiliseringsacties gemeenten en provincies

Diverse lesopdrachten

1994 – 2000

 • Reclamepsychologie, consumentengedrag, communicatieleer, reclameleer en begeleiden afstudeerprojecten bij studenten communicatie

Diverse marketingjobs

1992-1994

 • Opstellen en uitvoeren marketingplan
 • Organiseren evenementen
 • Aanmaken folders